RELIANT

Van zelf naar samen

Details

Bedenker Jan-Michiel Meeuwsen
Datum 2015
Omschrijving App

RELIANT is een start up die zich richt op de ontwikkeling van een innovatief platform (web en app) waarmee hoogopgeleide vrijwilligers worden geworven, getraind en ingezet met de bedoeling de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen kritisch te volgen en waar nodig juiste hulp in te schakelen. Social engineering speelt een sleutelrol waarbij zinvolle sociale interacties (zoals een gezamenlijke maaltijd) bedacht worden om de vrijwilliger en client elkaar te laten ontmoeten.

Zorgverleners (formeel en informeel) hebben behoefte aan extra capaciteit om met name kwetsbare cliënten goed te volgen en hun zelfredzaamheid te bewaken. Dit zorgvernieuwingsidee richt zich uitdrukkelijk op hoog opgeleide vrijwilligers. Hierbij is sprake van efficiënte professionele inzet, en toch zoveel mogelijk kwalitatieve ondersteuning met minder eenzaamheid en een hogere kwaliteit van leven voor de ouderen.

Het platform is gericht op het optimaal inzetten van technologie, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Zo wordt met web- en apptechnologie veel regelwerk uit handen genomen van de reguliere zorgverleners en vrijwilligers, waardoor de inzetbare tijd ook direct ‘quality time’ is door direct contact met kwetsbare burgers. Dit initiatief appelleert aan zorgorganisaties die investeringen doen om straks zo efficiënt mogelijk de schaars beschikbare professionele mankracht in te zetten. Via app en web worden (zorg)professionals, mantelzorgers en vrijwilligers op een manier samengebracht die past bij de wensen en eisen van deze tijd.

Wilt u deel uitmaken van dit initiatief?

Neem dan contact met ons op

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle initiatieven en evenementen.

Bedankt voor je interesse!

Share This