Veel gestelde vragen

MIJ komt voort uit een samenvoeging van MOB Internos en jij. We gaan we verder onder één naam. Samen zijn MOB, Internos en Jij, MIJ!

Algemene vragen over MIJ
Q: Ik heb de kick-off gemist. Hoe kan ik nu de presentatie zien?
Q: Waarom veranderen we van naam?
A: De naam MIJ komt voort uit een samenvoeging van MOB, Internos en Jij. In 2016 heeft MOB de zorgorganisatie Internos Thuiszorg overgenomen. Na zoveel jaren is het tijd om onder één naam verder te gaan.
Q: Zijn er (financiële) problemen?
A: Nee. Door één naam te gebruiken kunnen we efficiënter werken en zijn we herkenbaarder als organisatie. Daarom gaan we verder onder één naam: MIJ. Zo bereiden we ons voor op de toekomst.
Q: Zijn we overgenomen?
A: Nee. Afgelopen jaren heeft MOB / Internos Thuiszorg verschillende zorgorganisaties overgenomen. De zorg verandert en wij als organisatie veranderen mee. Afgelopen jaren zijn we gegroeid. Lees het jaarverslag.
Q: Eerst was er toch een Stichting die Mij heette? Wat is er gebeurt met de Stichting Mij?
A: Stichting Mij is veranderd naar Stichting Verbeterlab (voorheen Conforte Innovatielab). Stichting Verbeterlab is sinds 1 januari een onderdeel van onze organisatie. In Stichting Verbeterlab werkt Wilma van der Leeuw samen met Pascal de Rooij (HR Manager) en Zaineb Syed aan veranderingen in onze organisatie. Stichting verbeterlab ondersteunt zorgmedewerkers waarvan de handen jeuken omdat ze in het werk zien dat het anders kan.
Q: Ik heb een probleem met betrekking tot de communicatie van de nieuwe naam. Wie kan mij helpen?
A: Je kunt bellen met communicatie of je kunt je vraag emailen naar wijworden@mij.nl.
Q: Wie heeft de nieuwe naam bedacht?
A: De nieuwe naam is bedacht door de werkgroep van onze organisatie samen met het communicatie en strategisch ontwerpbureau INC. In de werkgroep zijn verschillende medewerkers betrokken van zowel MOB als Internos Thuiszorg vanuit de zorg en communicatie.
Q: Wanneer is alles omgezet naar MIJ en is er niks meer van MOB en Internos Thuiszorg te zien?
A: Dit is afhankelijk van het budget. Het communicatieteam verwacht in 2026.
Vragen over materialen met logo
Q: Wat ga ik nu doen met oude communicatiematerialen? (email/ briefpapier/ documenten)
A: Vanaf 1 mei 2024 weten clienten en stakeholders dat wij MIJ gaan heten. Vanaf 1 mei gebruiken we de communicatiematerialen met het MOB en Internos Thuiszorg logo in combinatie met het logo Wij worden MIJ. Dit kan gewoon door elkaar heen. In de planning kun je lezen wanneer we geen oude logo's (MOB en Internos Thuiszorg) zullen gebruiken.
Q: Is dat niet verwarrend al deze logo's door elkaar heen?
A: Ja dit is verwarrend, daarom is er een visual: Wij worden Mij gemaakt. MIJ wordt de nieuwe naam van de organisatie. Wij worden MIJ geeft aan dat we onderweg zijn in de naamsverandering.
Q: Waarom is hiervoor gekozen?
A: De naamswijziging zal op een organische manier worden geïmplementeerd. We willen duurzaam, verantwoord veranderen en zorgvuldig nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen. Dit betekent dat we rekening houden met het milieu en met het geld. Hierdoor verandert de organisatie langzaam. Steeds meer zie je MIJ terugkomen in logo’s en kleuren. Veel communicatiematerialen zullen digitaal beschikbaar zijn. We nemen de tijd om de oude logo’s, bijvoorbeeld van de gebouwen los te maken en om te wennen aan het nieuwe logo. Zo wordt de organisatie 1 en worden we steeds meer MIJ. Werk samen met MIJ. In de indicatieve planning zie je welke veranderingen wanneer gepland zijn.
Q: Wanneer gebruiken ik MIJ en wanneer gebruik ik Wij worden MIJ?
A: De communicatiemiddelen die we tijdelijk gebruiken, of maar heel kort, worden voorzien van Wij worden MIJ. Materialen die worden gemaakt die voor langere tijd worden gebruikt, voorzien we van het MIJ logo. Op de gadgets en rolbanners die worden gemaakt staat het MIJ logo, deze kunnen we nog heel lang, met plezier, gebruiken. Stickers en buttons gebruiken we om ergens aan toe voegen waar het logo van MOB of Internos op staat. Deze worden tijdelijk gebruikt totdat het communicatiemiddel aan vervanging toe is en wordt gemaakt met het MIJ logo.
Q: Ik wil graag stickers hebben. Hoeveel stickers mag ik hebben?
A: De leidinggevende en de ambassadeurs krijgen een stickervoorraad om de zichtbaarheid te vergroten. Je kunt met hen overleggen.
Q: Ik wil graag een notitieboekje. Hoe kan ik die krijgen?
A: Tijdens de Wij worden MIJ campagne zullen gadgets ontwikkeld worden met de naam MIJ in wisselende oplages. Er worden verschillende gadgets gemaakt zodat iedereen een passende gadget kan kiezen. Niet alle gadgets zijn ivm budget in grote aantallen gemaakt. Tijdens evenementen of bijzondere gebeurtenissen worden deze uitgereikt. Wees gerust, we maken veel verschillende MIJ gadgets de komende jaren, ook voor jou zit er iets bij.
Q: Ik wil graag een paraplu! Hoe kom ik daaraan?
A: Tijdens de Wij worden MIJ campagne zullen gadgets ontwikkeld worden met de naam MIJ in wisselende oplagen. Er worden verschillende gadgets gemaakt zodat iedereen een passende gadget kan kiezen. Niet alle gadgets zijn ivm budget in grote aantallen gemaakt. Tijdens evenementen of bijzondere gebeurtenissen worden deze uitgereikt. Wees gerust, we maken veel verschillende MIJ gadgets de komende jaren, ook voor jou zit er iets bij.
Q: Ik wil graag een keycord. Hoe kom ik daaraan?
A: Tijdens de Wij worden MIJ campagne zullen gadgets ontwikkeld worden met de naam MIJ in wisselende aantallen. Keycords kunnen bij de leidinggevende worden aangevraagd.
Q: Ik wil graag een visitekaartje. Hoe kom ik daaraan?
A: Er worden geen persoonlijke visitekaartjes meer gedrukt. Wel komt er een app voor een digitaal visitekaartje via jouw mobiele telefoon. Wil je toch iets van papier met contactgegegevens achterlaten? Zie de vraag over algemeen visitekaartje.
Q: Ik wil graag een algemeen visitekaartje. Hoe kom ik daaraan?
A: Neem contact op met communicatie / wijworden@mij.nl.
Q: Ik heb binnenkort een presentatie. Welke powerpoint kan ik gebruiken?
A: Er komt een map op sharepoint met de communicatiematerialen, zie planning. Zodra deze materialen beschikbaar zijn wordt dit via Nedap bekend gemaakt.
Q: Ik sta binnenkort op een evenement. Hoe laat ik zien dat ik van MIJ ben?
A: Neem minstens 3 weken van te voren contact op met communicatie. Zodat de juiste nieuwe communicatiematerialen gemaakt kunnen worden.
Q: Ik verstuur een brief. Hoe kom ik aan briefpapier?
A: Er komt een map op sharepoint met de communicatiematerialen. In de toekomst zal er meer digitaal gecommuniceerd worden, er wordt dus weinig briefpapier gedrukt. Hier geldt ook dat we eerst de oude materialen opmaken voordat er nieuw wordt geproduceerd. Zie hier de planning.
Q: Ik heb communicatiematerialen nodig met het nieuwe logo, hoe kom ik hieraan?
A: Je kunt minstens 3 weken voordat je het wilt gebruiken contact opnemen met afdeling communicatie / wijworden@mij.nl.
Wat verandert er voor medewerkers?
Q: Ik heb de kick-off gemist. Hoe kan ik nu de presentatie zien?
Q: Krijg ik nu een ander of nieuw contract?
A: Nee, de huidige arbeidsovereenkomsten blijven hetzelfde. Op het moment dat je een tijdelijk contract hebt of je verandert van functie, dan zal er een nieuw contract worden opgesteld.
Q: Veranderen de voorwaarden van mijn contract?
A: Nee, we blijven werken via dezelfde CAO VVT. Dit houdt in dat de voorwaarden hetzelfde blijven.
Q: Krijgen we nieuwe werkkleding?
A: Zoals je hebt gezien tijdens de lancering zullen we langzaam veranderen, dit heeft te maken met duurzaamheid en kosten. De werkkleding zal worden vervangen. Op dit moment staat dit gepland voor 2025, zodat iedereen tegelijk nieuwe kleding kan gaan dragen.
Q: Blijf ik mijn huidige werkkleding dragen?
A: Alle bestaande werkkleding kan gewoon worden gedragen, maar let er wel op dat de MIJ button op je kleding te zien is!
Q: Wat vertel ik als iemand vraagt waar ik werk? Zeg ik MOB, Internos Thuiszorg of MIJ?
A: De organisatie is op dit moment veranderd (is bezig met de naamswijziging). Vertel cliënten en anderen die geïnteresseerd zijn daarom ook dat je werkzaam bent bij MIJ. Uiteraard kun je uitleggen dat dit voorheen MOB of Internos Thuiszorg was.
Wat verandert er voor cliënten?
Q: Hoe zien cliënten dat we van MIJ zijn?
A: Alle medewerkers krijgen een button die altijd op de huidige (werk)kleding of aan een keycord, zichtbaar moet worden gedragen. Draag deze ook echt, hierdoor laat je zien dat jij bij MIJ hoort.
Q: Weten de cliënten al dat onze naam nu MIJ is?
A: Onze medewerkers zijn als eerste geïnformeerd over de naam MIJ en hoe de verandering plaats gaat vinden. De week erna zijn er brieven uitgestuurd naar de cliënten en is er via Carenzorgt ook een brief naar hen toegegaan. Het kan natuurlijk voorkomen dat een cliënt de brief niet heeft gelezen. Jij kan dan uitleggen waarom wij nu MIJ heten. Voor vragen kunnen zij ook altijd terecht bij het algemene telefoonnummer.
Q: Krijgen de cliënten nu andere zorgmedewerkers of zorg dan voorheen?
A: Nee zeker niet. Wij blijven op dezelfde manier zorg verlenen op de manier zoals zij gewend zijn, met dezelfde zorgverleners!
Q: Wat doe ik bij vragen?
A: Als cliënten of andere personen vragen stellen, kan jij die gewoon beantwoorden als je het antwoord weet! Weet je het antwoord niet? Verwijs de persoon dan door naar onze www.mob.nu, het algemeen telefoonnummer 010 – 476 08 18 of het emailadres wijworden@mij.nl.
Vragen over ambassadeurs
Q: Ik weet niet bij welke ambassadeur ik moet zijn?
A: De lijst met ambassadeurs volgt nog zodra beken.
Q: Wat doet een ambassadeur?
A: Onder de aandacht brengen van de nieuwe naam (en de ontwikkelingen hiervan) in het team;
- Oppikken en doorgeven van vragen of signalen over de nieuwe naam aan het communicatieteam;
- Professionele en positieve houding laten zien omtrent de invoering van de nieuwe naam;
- Samen gebruiken jullie de nieuwe communicatiemiddelen die beschikbaar komen;
- Geen vragen beantwoorden waar je geen antwoord op weet, maar doorspelen aan het communicatieteam.
Q: Waarom is een ambassadeur belangrijk?
A: Een nieuwe naam implementeren kost extra inzet van iedereen naast de bestaande werkzaamheden. Door de inzet van ambassadeurs kunnen we veel collega’s in verschillende functies op verschillende locaties tegelijkertijd helpen met de implementatie van de nieuwe naam. Hiermee verwachten we de implementatie soepeler te laten verlopen.
Wat verandert er voor bedrijven waarmee samen wordt gewerkt?
Q: Ik heb contact met het ziekenhuis, weten zij dat wij van naam zijn veranderd?
A: Ja, er is een lijst met contacten gemaakt door alle leidinggevenden in de organisatie. Deze contacten hebben tussen 19 april en 1 mei 2024 een email ontvangen met de naamswijziging. De email die verstuurd is naar de stakeholders wordt op Nedap gepubliceerd. Hierin wordt uitgelegd: Wij worden MIJ.