Zorg bij u thuis

Meer en betere zorg leveren met huidige inzet door te innoveren 

Waarom innoveren?

Door de vergrijzing zullen er in 2040 nog maar 2 werkenden per niet-werkende in Nederland zijn. Het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe en ook het aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgt. De complexiteit van de zorgvraag zal toenemen met als gevolg een grotere druk op het gehele zorgsysteem. Alsof dat al niet genoeg is komt daar nog eens een groot tekort aan werknemers in de ouderenzorg bij. In 2022 zijn er bijna 190.000 extra werknemers nodig om goed voor al die ouderen te kunnen zorgen. Een enorme opgave.

Specifiek voor de regio Rotterdam geldt dat de concentratie van sociaal economische achterstand, een grote uitkeringsafhankelijkheid, een lage zelfredzaamheid, een grote culturele diversiteit en een vaak beperkte sociale cohesie de complexiteit van de zorgvraag beïnvloedt.

Daarom hebben tien organisaties in Rotterdam in september 2018 een Plan van Aanpak bij Zilveren Kruis Zorgkantoor ingediend waarmee wordt ingezet op anders werken met behulp van zorginnovatie. Dit plan wordt gerealiseerd onder de naam Conforte Innovatielab.
Zorginnovatie gaat niet alle problemen in de zorg oplossen, maar het kan wel een waardevolle bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van zorg en medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun belangrijke werk.

Oplossingen

Alarmering

Valdetectie

Positiebepaling

Partners

Innoveren doe je nooit alleen

Ben je leverancier van technologie, een zorginstelling die met vergelijkbare uitdagingen zit of student die onderzoek wil doen? Neem contact met ons op om te zien waar we kunnen samenwerken.

9 + 1 =

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle initiatieven en evenementen.

Bedankt voor je interesse!