Many Me

STEUN VOOR MENSEN MET DEMENTIE

MOB is coördinator van het internationale project Many-Me. Many-Me is: “een “sociaal interactief zorg systeem met steun voor het welbevinden van mensen met dementie”. Een Europees project in het kader van het zgn. AAL (Active and Assisted Living) Programma.

Many-Me valt onder de 2016 call “Living well with dementia”. Naast MOB uit Nederland, doen er ook technische partners mee uit Roemenië, Zwitserland en Cyprus. Bovendien zijn er 4 eindgebruikersorganisaties bij betrokken die samen met hun oudere cliënten de Many-Me oplossing uit proberen. Naast MOB, zijn dat organisaties uit Zwitserland, Oostenrijk en Cyprus.

Mensen met dementie en hun familieleden worden geleidelijk geconfronteerd met de verwoestende gevolgen van de ziekte. De diagnose komt soms als een oordeel en leidt tot een stressvolle tijd waarin patiënten en hun geliefden zich moeten aanpassen aan hun nieuwe routines. In deze levensveranderende situatie helpt Many-Me patiënten en hun gemeenschap door middel van vele gerichte functionaliteiten, het opbouwen van hun vertrouwen in de oplossing en vertrouwen in het vermogen om de ziekte te beheren.

Bovendien helpt het Many-Me-systeem patiënten met dementie om contact te maken met mensen in vergelijkbare situaties via Many-Me matchmaking-mogelijkheden – om ervaringen te leren en uit te wisselen, nieuwe vrienden te maken en gezamenlijk deel te nemen aan collectieve activiteiten.

Video’s

Partners

Project coördinator

Project partners

Nationale financiëringsautoriteiten

Meld je aan

Graag contact opnemen met onze projectcordinator binnen MOB, Harun Isiktas. Hij is te bereiken via h.isiktas@mob.nu. Stuur jouw volledige naam, email en telefoonnummer.

15 + 6 =